Marka 6: 25-27
Toriteny na fanazavàna - "Qui est Celui-ci?" 
Toriteny na fanazavàna - "Qui est Celui-ci?(suite et fin)" 

Andininy
Protestanta Malagasy
25
Dia niditra faingana niaraka tamin'izay izy ho ao amin'ny mpanjaka ka nangataka hoe: Tiako raha homenao ahy faingana eto an-dovia ny lohan'i Jaona Mpanao-batisa.
26
Dia nalahelo indrindra ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay nipetraka nihinana teo, dia tsy sahy nandà azy izy.
27
Ary niaraka tamin'izay ny mpanjaka dia naniraka mpiambina, ka nasainy nentiny ny lohan'i Jaona. Ary dia nandeha izy, ka notapahiny tao an-trano-maizina ny lohany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany