Marka 8: 22-26
Toriteny na fanazavàna - "Ne comprenez-vous pas encore?" 
Toriteny na fanazavàna - "Les principes de la Croix" 
Toriteny na fanazavàna - "Suivre Jésus" 

Andininy
Protestanta Malagasy
22
Ary tonga tany Betsaida izy; ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy hanendry ilay jamba.
23
Ary nitantana ilay jamba Izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna; ary rehefa nororany ny masony, ka napetrany taminy ny tanany, dia nanontaniany hoe izy: Mahita zavatra va hianao?
24
Dia niandrandra ralehilahy ka nanao hoe: Mahita ny olona aho; fa toa hazo ny fijeriko azy, saingy mamindra.
25
Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanàny, dia nibanjina ralehilahy ka nahiratra tsara, ary hitany miharihary ny zavatra rehetra.
26
Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka nanao hoe: Aza mankao an-tanàna.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany