Marka 9: 38-41
Toriteny na fanazav├ána - "Qui est le plus grand?" 

Andininy
Protestanta Malagasy
38
Ary hoy Jaona taminy: Mpampianatra ├┤, nahita olona anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao izahay, ka noraranay izy, satria tsy nanaraka antsika.
39
Fa hoy Jesosy: Aza mandrara azy; fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hahateny ratsy Ahy vetivety.
40
Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika.
41
Fa na iza na iza no manome anareo rano eran'ny kapoaka hosotroinareo, satria an'i Kristy hianareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany