Andininy
Protestanta Malagasy
45
Ary niditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy, dia nandroaka izay nivarotra
46
ka nanao taminy hoe: Efa voasoratra hoe: Ny tranoko dia trano fivavahana (Isa.56.7); fa hianareo kosa nanao azy ho zohy fieren'ny jiolahy (Jer.7.11).
47
Ary nampianatra isan'andro teo an-kianjan'ny tempoly Izy. Fa ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona nitady hahafaty Azy;
48
nefa tsy hitany izay hataony, satria ny vahoaka rehetra nazoto dia nazoto hihaino Azy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany