Andininy
Protestanta Malagasy
1
Aza malahelo ny fonareo; minoa an'Andriamanitra, ary minoa Ahy koa.
2
Ao an-tranon'ny Raiko misy fitoerana maro; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho.
3
Ary raha handeha hamboatra fitoerana hoa anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany