Andininy
Protestanta Malagasy
1
Izaho no tena voaloboka, ary ny Raiko no mpamboatra.
2
Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny; fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny [dioviny], mba hamoa bebe koakoa.
3
Efa madio rahateo hianareo noho ny teniko, izay nolazaiko taminareo.
4
Tomoera amiko ary Izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy, dia toy izany koa hianareo, raha tsy miray amiko.
5
Izaho no voaloboka, hianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa hianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany