Jaona 4: 27-30

Andininy
Protestanta Malagasy
27
Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga, satria vehivavy no niresahany; nefa tsy nisy nanao hoe: Inona no tadiavinao? na: Nahoana no miresaka aminy Hianao?
28
Dia nandao ny sininy ravehivavy ary nankany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe:
29
Andeha hizaha izaroa Lehilahy izaroana, Izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra; Izao angaha no Kristy?
30
Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany