Asa 4: 8-12

Andininy
Protestanta Malagasy
8
Ary Petera, feno ny Fanahy Masina, dia nanao taminy hoe: Ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona,
9
raha adinina izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranana ilay lehilahy malemy,
10
dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Isiraely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, Izay nohomboanareo tamin'ny hazofijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia Izy no itsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasonareo.
11
Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano, nefa tonga fehizoro (Sal 118.22).
12
Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany