Andininy
Protestanta Malagasy
18
Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena, samy ho eo amin'ny tena araka ny sitrapony.
19
Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga iray monja, aiza intsony izay tena?
20
Fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany.
21
Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tànana hoe: Tsy mila anao aho; ary indray, ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe: Tsy mila anareo aho.
22
Fa mainka ilaintsika aza ny momba ny tena izay atao ho malemilemy kokoa noho ny sasany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany