Andininy
Protestanta Malagasy
11
Ary nony tonga tany Antiokia Kefasy, dia nanohitra azy nifanatrika aho, satria hita fa nanan-tsiny izy.
12
Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'i Jakoba, dia niara-nihinana tamin'ny jentilisa ihany izy; fa nony tonga ireo, dia nihatakataka izy ka niala, satria natahotra ny momba ny famorana izy.
13
Ary ny Jiosy sasany koa niara-nihatsaravelatsihy taminy, ka Barnabasy avy aza mba voataon'ny fihatsarambelatsihiny koa.
14
Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mihitsy araka ny fahamarin'ny filazantsara ireo, dia hoy izaho tamin'i Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: Raha hianao izay tena Jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa, nahoana ny jentilisa no terenao hanaotahaka ny fanaon'ny Jiosy?
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany