Jakoba 5: 1-5

Andininy
Protestanta Malagasy
1
He! hianareo manan-karena, mitomania sy midradradradrĂ  noho ny fahoriana izay efa manjo anareo.
2
Ny harenareo efa lanin'ny kalalao.
3
Ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa harafesina; ary ny harafesiny dia ho vavolombelona hiampanga anareo sady handany ny nofonareo tahaka ny afo. Efa namory harena amin'ny andro farany hianareo.
4
Indro, ny karaman'ny mpiasa nijinja ny taninareo, izay hazoninareo, dia mitaraina; ary ny fitarain'ny mpijinja dia efa tafiditra amin'ny sofin'ny Tompon'ny maro.
5
Efa velona tamin'ny fy tety ambonin'ny tany hianareo sady nanaram-po tamin'ny fahafinaretana; efa namahy ny fonareo tamin'ny andro hamonoana hianareo.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany