Andininy
Protestanta Malagasy
15
Ary ny anjely fahafito nitsoka, dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe: Ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny Tompontsika sy ny Kristiny; ary Izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay.
16
Ary ny loholona efatra amby roa-polo, izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany eo anatrehan'Andriamanitra, dia niankohoka ka nivavaka tamin'Andriamanitra
17
nanao hoe: Misaotra Anao izahay, Tompo รด, Andriamanitra Tsitoha. Ilay ankehitriny sy taloha, satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka hianao.
18
Ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty, sy hanomezana valim-pitia ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao, na kely na lehibe, ary mba hanimbanao izay manimba ny tany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany