Andininy
Protestanta Malagasy
3
Ary ny faharoa nampidina ny tao an-doviany tamin'ny ranomasina; dia nody ra tahaka ny ran'ny olona maty ny ranomasina; ary maty ny zava-manan-aina rehetra ao aminy.
4
Ary ny fahatelo nampidina ny tao an-doviany tamin'ny ony sy ny loharano; dia nody ra ireny.
5
Ary nahare ny anjelin'ny rano aho nanao hoe: Marina Hianao, Ilay ankehitriny sy taloha, dia ny Iray Masina, satria efa nitsara toy izany Hianao;
6
fa ny ran'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia ra kosa no nomenao hosotroiny; ary tandrifiny ho azy izany.
7
Ary reko ny alitara nanao hoe: Eny, Tompo รด, Andriamanitra Tsitoha, marina sy mahitsy ny fitsaranao.
8
Ary ny fahefatra nampidina ny tao an-doviany tamin'ny masoandro; dia nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy.
9
Ary main'ny hafanana be ny olona, dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra, Izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny, izay sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra Azy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany