Andininy
Protestanta Malagasy
7
Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra Azy; Fa tonga ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry, ka efa niomana ny vadiny.
8
Ary nasaina nitafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy; fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina.
9
Ary hoy koa izy tamiko: Soraty: Sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny Zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko: Ireo dia teny marin'Andriamanitra.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany