Andininy
Protestanta Malagasy
1
Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izaho no lazain'Ilay mihazona ny kintana fito eny an-tànany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito:
2
Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsi-fahazakanao izay mpanao ratsy; ary hianao efa nizaha toetra izay milaza ny tenany ho Apostoly, kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy;
3
ary manana faharetana hianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka.
4
Kanefa manan-teny aminao Aho, satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany hianao.
5
Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo, dia mibebaha, ka manaova ny asa voalohany; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao Aho ka hamindra ny fanaovan-jirona hiala amin'ny fitoerany; raha tsy mibebaka hianao.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany