Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Sambatra izay olona mihaino ahy Ka miari-tory mandrakariva eo am-bavahadiko, Ary miandry eo amin'ny tolam-baravarako."— Ohabolana 8:34

"Heureux l'homme qui m'√©coute, Qui veille chaque jour √† mes portes, Et qui en garde les poteaux!"— Proverbes 8:34

"Happy is the man who gives ear to me, watching at my doors day by day, keeping his place by the pillars of my house."— Proverbs 8:34

Ankizy