Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ary raha tsy tamin'ny fanoharana dia tsy niteny taminy Izy; ary tamin'ny mangingina no nilazany tamin'ny mpianany ny hevitr'ireo rehetra ireo."— Marka 4:34

"Il ne leur parlait point sans parabole; mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples."— Marc 4:34

"And without a story he said nothing to them: but privately to his disciples he made all things clear."— Mark 4:34

Vahiniala