Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ary raha mandeha hianareo, dia mitoria hoe: Efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra."— Matio 10:7

"Allez, prĂȘchez, et dites: Le royaume des cieux est proche."— Matthieu 10:7

"And, on your way, say, The kingdom of heaven is near."— Matthew 10:7

Vahiniala