Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin'ny faniriany sy ny filàny tamin'ny hazo fijaliana."— Galatiana 5:24

"Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs."— Galates 5:24

"And those who are Christ's have put to death on the cross the flesh with its passions and its evil desires."— Galatians 5:24

Vahiniala