Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao; vonjeo amin'ny famindram-ponao aho."— Salamo 31:16

"Fais luire ta face sur ton serviteur, Sauve-moi par ta grĂ¢ce!"— Psaumes 31:16

"Let your servant see the light of your face; in your mercy be my saviour."— Psalms 31:16