Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Izay miasa ny taniny dia ho voky hanina; Fa izay manaraka ny olom-poana [Na: ny zava-poana] dia tsy ampy saina."— Ohabolana 12:11

"Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens."— Proverbes 12:11

"He who does work on his land will not be short of bread; but he who goes after foolish men is without sense."— Proverbs 12:11

Vahiniala