Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany."— Kolosiana 3:2

"Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre."— Colossiens 3:2

"Keep your mind on the higher things, not on the things of earth."— Colossians 3:2

Riandrano