Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ary hoy lehovah tamin'i Noa: Midira ao anatin'ny sambo-fiara hianao mbamin'ny ankohonanao rehetra, satria hianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miara-belona aminao izao."— Genesisy 7:1

"L'Eternel dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et toute ta maison; car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération."— Genèse 7:1

"And the Lord said to Noah, Take all your family and go into the ark, for you only in this generation have I seen to be upright."— Genesis 7:1

Riandrano