Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin'ny Ray.

qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|634CC09D-BC58-4A77-963D-C03520EA0703
"— Jaona 14:12

"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père;

qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|0636A4DC-47B8-440D-AC88-B204AE2BA8D1
"— Jean 14:12

"Truly I say to you, He who puts his faith in me will do the very works which I do, and he will do greater things than these, because I am going to my Father.

qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D04FFA6F-1182-4F56-A568-207CCBEAEF57
"— John 14:12