Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo."— Hebreo 12:14

"Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur."— Hébreux 12:14

"Let your desire be for peace with all men, and to be made holy, without which no man may see the Lord;"— Hebrews 12:14

Lémurien