Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ary hoy izay tamiko: Aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity, fa antomotra ny andro."— Apokalypsy 22:10

"Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la proph├ętie de ce livre. Car le temps est proche."— Apocalypse 22:10

"And he said to me, Let not the words of this prophet's book be kept secret, because the time is near."— Revelation 22:10

Ankizy