Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Manoratra aminareo ray aho, satria efa mahalala Ilay hatramin'ny voalohany hianareo. Manoratra aminareo zatovo aho, satria afa naharesy ilay ratsy hianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho, satria efa mahalala ny Ray hianareo."— IJaona 2:13

"Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père."— 1 Jean 2:13

"I am writing to you, fathers, because you have knowledge of him who was from the first. I am writing to you, young men, because you have overcome the Evil One. I have sent a letter to you, children, because you have knowledge of the Father."— 1 John 2:13