Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika."— IITesaloniana 3:18

"Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous!"— 2 Thessaloniciens 3:18

"May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all."— 2 Thessalonians 3:18

Ankizy