Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Ary hoy Jesosy taminy: Andeha hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona hianareo."— Marka 1:17

"Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes."— Marc 1:17

"And Jesus said to them, Come after me, and I will make you fishers of men."— Mark 1:17

Riandrano