Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Fa izany rehetra izany dia katsahin'ny jentilisa fatratra; fa fantatry ny Rainareo Izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany."— Matio 6:32

"Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin."— Matthieu 6:32

"Because the Gentiles go in search of all these things: for your Father in heaven has knowledge that you have need of all these things:"— Matthew 6:32

Ankizy