Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Tsy maha-tafatoetra ny olona ny haratsiana; Fa ny fàkan'ny marina tsy mba hihetsika."— Ohabolana 12:3

"L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, Mais la racine des justes ne sera point ébranlée."— Proverbes 12:3

"No man will make himself safe through evil-doing; but the root of upright men will never be moved."— Proverbs 12:3