Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Izy anie hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy; ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena.

qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|29AB1696-BD51-4949-B407-0C6F5FAAE3EF
"— Hebreo 13:21

"vous rende capables de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!

qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|DA7598E7-183C-4711-99C7-8EF4855DC200
"— Hébreux 13:21

"Make you full of every good work and ready to do all his desires, working in us whatever is pleasing in his eyes through Jesus Christ; and may the glory be given to him for ever and ever. So be it.

qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|BECBFEFE-ABD1-4A88-8A87-A49FD53CC116
"— Hebrews 13:21