Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Raha sitrak'i Jehovah ny alehan'ny olona, Na dia ny fahavalony aza dia hampihavaniny aminy."— Ohabolana 16:7

"Quand l'Eternel approuve les voies d'un homme, Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis."— Proverbes 16:7

"When a man's ways are pleasing to the Lord, he makes even his haters be at peace with him."— Proverbs 16:7

Vahiniala