Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Fa Tompon'ny Sabata ny Zanak'olona."— Matio 12:8

"Car le Fils de l'homme est maĆ®tre du sabbat."— Matthieu 12:8

"For the Son of man is lord of the Sabbath."— Matthew 12:8

Ankizy