Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Jehovah no mampalahelo sy mampanan-karena; izy no mampietry sy mampisandratra."— ISamoela 2:7

"L'Eternel appauvrit et il enrichit, Il abaisse et il élève."— 1 Samuel 2:7

"The Lord gives wealth and takes a man's goods from him: crushing men down and again lifting them up;"— 1 Samuel 2:7

Ankizy