Andininy
Protestanta Malagasy
16
Ary hoy koa Izy tamin-dravehivavy: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan-anaka hianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran'ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao.
17
Ary hoy koa Izy tamin'i Adama: Satria efa nihaino ny feon'ny vadinao hianao, ka nihinananao ny hazo, izay nandrarako anao hoe: Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin'ny andro rehetra hiainanao.
18
Ary haniry tsilo sy hery ho anao izy; ary hohaninao ny anana famboly.
19
Ny fahatsembohan'ny tavanao no hahazoanao hanina mandrapiverinao any amin'ny tany; fa ny tany no nanalana anao; fa vovoka hianao, ary hiverina ho amin'ny vovoka indray hianao.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany