Andininy
Protestanta Malagasy
9
Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe:
10
Mitenena amin'ny Zanak'Isiraely hoe: Rehefa tafita an'i Jordana hianareo ka tonga any amin'ny tany Kanana,
11
dia hifidy tanàna hianareo, ho tanàna fandosirana ho anareo, mba handosiran'izay nahafaty olona tsy nahy.
12
Dia ho fandosirana ho anareo mba tsy ho azon'ny mpamaly ra[Heb. goel.] izany tanàna izany, mba tsy ho faty izay nahafaty olona mandra-pisehony hotsaraina eo anatrehan'ny fiangonana.
13
Ary ireo tanàna homenareo ireo dia ho tanàna fandosirana enina ho anareo.
14
Ny tanàna telo dia homenareo ety an-dafin'i Jordana ety, ary ny tanàna telo kosa homenareo ao amin'ny tany Kanana; ho tanàna fandosirana ireo.
15
Ireo tanàna enina ireo dia ho fandosirana ho an'ny Zanak'Isiraely sy ny vahiny ary ny mpitoetra ao aminy, mba handosiran'izay rehetra nahafaty olona tsy nahy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany