Andininy
Protestanta Malagasy
20
Ary raha manontany anao ny zanakao amin'ny andro ho avy ka manao hoe: Manao ahoana moa ny teni-vavolombelona sy ny didy ary ny fitsipika, izay efa nandidian'i Jehovah Andriamanitsika anareo?
21
Dia holazainao aminy hoe: Andevon'i Farao tany Egypta isika, ary tànana mahery no nitondran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egypta.
22
Ary Jehovah nanao famantarana sy fahagagana lehibe sady mandoza tamin'ny Egyptiana sy Farao ary ny ankohonany teo imasontsika.
23
Ary nitondra antsika nivoaka avy tany Izy hampidirany antsika mba homeny antsika ny tany izay nianianany tamin'ny razantsika homena azy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany