Rota 4: 10-13

Andininy
Protestanta Malagasy
10
Ary Rota koa, vehivavy Moabita, vadin'i Malona, dia lasako ho vadiko hamelo-maso ny anaran'ny maty ao amin'ny lovany, mba tsy ho faty maso ny anaran'ny mato eo amin'ny rahalahiny sy eo amin'ny vavahadin'ny fonenany; hianareo no vavolombelona andro-any.
11
Dia hoy ny vahoaka rehetra izay teo amin'ny vavahady sy ny loholona: Eny, vavolombelona izahay; hataon'i Jehovah tahaka an'i Rahely sy tahaka an'i Lea anie izay vehivavy efa ho tonga ao an-tranonao; fa izy roa vavy no nanangana ny tranon'ny Isiraely; ary aoka ho lehibe any Efrata anie hianao, ary halaza any Betlehema anie ny anaranao;
12
ary ho tahaka ny taranak'i Fareza, izay naterak'i Tamara tamin'i Joda, anie ny taranakao avy amin'ny zanaka izay homen'i Jehovah anao amin'ity vehivavy ity.
13
Ary Boaza dia nampakatra an'i Rota ka nanambady azy; ary Jehovah nampanan-anaka azy, ka niteraka zazalahy izy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany