Estera 1: 19

Andininy
Protestanta Malagasy
19
Koa raha sitraky ny mpanjaka, dia aoka hisy didim-panjaka hivoaka avy eto amin'ny mpanjaka ka hosoratana ao amin'ny lalàn'i Persia sy Media ka dia tsy hovana, fa tsy hahazo hankeo anatrehan'i Ahasoerosy mpanjaka intsony Vasty; Ary ny voninahitr'i Vasty dia aoka homen'ny mpanjaka ho an'izay vehivavy hafa tsara noho izy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany