Joba 1: 4-5

Andininy
Protestanta Malagasy
4
Ary fanaon'ny zanani-lahy ny nandeha sy nanao fanasana isaky ny an-androny avy isan-tranony; dia naniraka naka ny anabaviny telo mirahavavy izy hiara-mihinana sy misotro aminy.
5
Ary isaky ny tapitra nitsingerina ireo andro fanasana ireo, dia naniraka Joba ka nanamasina ireny, ary nifoha maraina koa izy ka nanatitra fanatitra dorana araka ny isan'izy rehetra; fa hoy Joba: Fandrao efa nanota ny zanako ka nandà an'Andriamanitra tao ampony. Izany no nataon'i Joba mandrakariva.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany