Andininy
Protestanta Malagasy
1
Fihirana fiakarana*. Jehovah no nitarainako tamin'ny fahoriako dia namaly ahy Izy,[Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga]
2
Jehovah ├┤, vonjeo ny fanahiko amin'ny molotra mandainga, Eny, amin'ny lela mamitaka
3
Inona no homeny anao, ary inona koa no hataony aminao, Ry lela mamitaka?
4
Zana-tsip├Čkan'ny mahery sady voaranitra, Mbamin'ny vain'afon'anjavidy*.[Izahao 1 Mpan. xix. 4]
5
Lozako, fa mivahiny eto amin'ny Maseka aho Ary mitoetra ato an-dain'ny Kedarita!
6
Ela loatra izay no nitoeran'ny fanahiko teo amin'Izay tsy tia fihavanana.
7
Raha izaho, dia fihavanana; Kanjo nony miteny aho, dia mila ady kosa ireny.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany