Andininy
Protestanta Malagasy
3
Fa Izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza.
4
Ny volon'elany no anaronany anao, Ary ao ambanin'ny elany no hialofanao; Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany.
5
Tsy hatahotra ny horohoro nony alina ianao, Na ny zana-tsipìka manidina nony andro,
6
Na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, Na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitataovovonana.
7
Na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo an-kavananao, Dia tsy hihatra aminao izany
8
Hijery maso fotsiny ianao,Ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy.
9
Satria hoy ianao: Jehovah ô, Hianao no aroko, Sady nataonao ho fonenanao ny Avo Indrindra,
10
Dia tsy hisy loza hanjo anao, Na aretina hanakaiky ny lainao.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany