Ohabolana 1: 1-7

Andininy
Protestanta Malagasy
1
NY Ohabolan'i Solomona, zanak'i Davida, mpanjakan'ny Isiraely:
2
Hahalalana fahendrena sy fananarana Ary hahafantarana ny tenin'ny fahalalana;
3
Hahazoana fananarana mampahahendry, Dia fahamarinana sy rariny ary fahitsiana;
4
Hanomezam-pahendrena ho an'ny kely saina Ary fahalalana sy fisainana mazava ho an'ny zatovo.
5
Aoka ny hendry hihaino ka hitombo saina; Ary aoka ny manam-panahy hahazo fitarihana tsara;
6
Hahafantarana ohabolana sy fanoharana Ary ny tenin'ny hendry sy ny teny saro-pantarina ataony.
7
Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahalalana; Fa ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaizana.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany