Andininy
Protestanta Malagasy
12
Saha voahidy ny havako ampakariko, Loharano voahidy, fantsakan-drano voaisy tombo-kase.
13
Hianao no saha anirian'ny ampongabendanitra tsara voa, Sady misy kofera sy narda,
14
Eny, narda sy safrona, Veromanitra sy havozomanitra Sy ny hazo misy ny ditin-kazo mani-pofona rehetra. Miora sy hazo manitra Mbamin'ny zava-manitra tsara rehetra;
15
Loharano ao an-tanimboly hianao, Loharano miboiboika, Ary renirano kely avy any Libanona.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany