Andininy
Protestanta Malagasy
26
Ary mahatô ny tenin'ny mpanompoko* sy mahatanteraka ny saina atolotry ny irako**, ary manao amin'i Jerosalema hoe: Honenana ianao, sy amin'ny tanànan'ny Joda hoe: Hatsangana ianareo, ka hamboariko izay rava eo, [*Heb. mpanompony][**Heb. irany]
27
Ary milaza amin'ny rano lalina hoe: Tankina, Fa hataoko tankina ny oninao,
28
Ary milaza an'i Kyrosy hoe: Izy no mpiandry ondriko, ka izay sitrako rehetra dia hotanterahiny; Ary izy hanao amin'i Jerosalema hoe: Hatsangana ianao, ary amin'ny tempoly hoe: Haorina indray ny fanorenanao.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany