Andininy
Protestanta Malagasy
1
Mihainoa izao teny izao, ianareo vantotr'ombivavin'i Basana, izay eny an-tendrombohitr'i Samaria, dia ianareo izay mampahory ny mahantra sy manorotoro ny malahelo ary manao amin'ny vadinareo* hoe: MitondrĂ  hosotrointsika. [Na: ny tomponareo: Heb. tompony, na vadiny]
2
Jehovah Tompo efa nianiana tamin'ny fahamasinany hoe: Indro, ho avy aminareo ny andro hitarihany anareo amin'ny farango sy izay sisa aminareo amin'ny fintana.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany