Matio 1: 21-23

Andininy
Protestanta Malagasy
21
ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe JESOSY ; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany.
22
Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe :
23
Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy ; Ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela ( Isa . 7.14 ), izany hoe, raha adika : Amintsika Andriamanitra .
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany