Andininy
Protestanta Malagasy
15
Fa Jesosy nahalala izany, ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka Azy, ka dia nositraniny avokoa izy rehetra;
16
ary nandrara azy Izy tsy hanao izay hahafantarana Azy,
17
mba hahatanteraka izay nampilazaina an'Isaia mpaminany hoe:
19
Tsy hifanditra, na hiantso mafy Izy; Ary tsy hisy handre ny feony any an-dàlana;
20
Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, Ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona, Ambara-pamoakany ny rariny ho mpandresy;
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany