Andininy
Protestanta Malagasy
35
Ary ny anankiray tamin'ireo, izay mpahay lalàna, nanontany naka fanahy Azy ka nanao hoe:
36
Mpampianatra ô, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna?
37
Dia hoy Jesosy taminy: Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra ( Deo.6.5).
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany