Andininy
Protestanta Malagasy
9
Ary dia hatolony ho amin'ny fahoriana hianareo ka hovonoiny; ary ho halan'ny firenena rehetra hianareo noho ny anarako.
10
Ary amin'izany andro izany dia ho tafintohina ny maro, ary hifampiampanga sy hifankahala izy.
11
Ary hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro.
12
Ary noho ny haben'ny tsi-fankatoavan-dalàna dia hihamangatsiaka ny fitiavan'ny maro.
13
Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena.
14
Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran' ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany