Matio 5: 31-32

Andininy
Protestanta Malagasy
31
Ary voalaza hoe : Na zovy na zovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy hanome an-dravehivavy taratasy fisaoram-bady ( Deo.24.1).
32
Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy; ary na zovy na zovy no manambady izay voasaotra, dia mijangajanga.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany