Matio 5: 35-43

Andininy
Protestanta Malagasy
35
na amin'ny tany, fa fitoeran-tongony izany; na amin'i Jerosalema, fa tanĂ nan'ny Mpanjaka lehibe izany.
36
Aza mianiana amin'ny lohanao; fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza hianao.
37
Fa aoka ny teninareo ho Eny, eny; Tsia, tsia; fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy.
38
Efa renareo fa voalaza hoe: Maso solon'ny maso, ary nify solon'ny nify (Eks.21.24).
39
Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Aza manohitra izay manisy ratsy anao; fa na zovy na zovy no mamely tahamaina ny takolakao ankavanana, atolory azy koa ny anankiray.
40
Ary izay te-hiady aminao ka ta-haka ny akanjonao, dia avelao ho azy koa ny lambanao.
41
Ary na zovy na zovy no hanery anao handeha maily iray, mandehana miaraka aminy maily roa.
42
Omeo izay mangataka aminao; ary aza ilaoza-mihodina izay te-hisambotra aminao.
43
Efa renareo fa voalaza hoe: Tiava ny namanao (Lev.19.18), ary mankahalĂ  ny fahavalonao.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany