Matio 6: 12-15

Andininy
Protestanta Malagasy
12
Ary mamelĂ  ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay.
13
Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin'ny ratsy.
14
Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona hianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny Rainareo Izay any an-danitra.
15
Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona hianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny Rainareo.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany