Matio 7: 24-25

Andininy
Protestanta Malagasy
24
Koa amin'izany na zovy na zovy no mandre izany teniko izany ka mankatô azy, dia hoharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy.
25
Ary latsaka ny ranonorana, ka nisy riaka be, sady nifofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany; nefa tsy nianjera izy, satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany