Marka 10: 6-9
Toriteny na fanazavàna - "Le coeur dur" 
Toriteny na fanazavàna - "Comment suivre Jésus?" 
Toriteny na fanazavàna - "Savez-vous ce que vous demandez?" 

Andininy
Protestanta Malagasy
6
fa hatramin'ny fony vao nanaovana izao tontolo izao dia lahy sy vavy no nanaovany ny olona (Gen.1.27).
7
"Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny;
8
ary ho nofo iray izy roroa"(Gen.2.24); ka dia tsy ho roa intsony izy, fa ho nofo iray ihany.
9
Koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany