Marka 12: 29-31
Toriteny na fanazav├ána - "La place de la Parole de Dieu dans ma vie (suite)" 
Toriteny na fanazav├ána - "Tu aimeras ton Dieu et ton prochain" 

Andininy
Protestanta Malagasy
29
Ary Jesosy namaly hoe: Ny voalohany dia izao: "Mihainoa, ry Isiraely: Jehovah Andriamanitra iray ihany;
30
koa tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra"(Deo. 6.4.5)
31
Ary ny faharoa dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev.19.18 ) Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany