Marka 5: 22-24
Toriteny na fanazav├ána - "Ne crains pas, crois seulement." 

Andininy
Protestanta Malagasy
22
Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny synagoga, Jairo no anarany; ary rehefa nahita an'i Jesosy izy, dia niankohoka teo amin'ny tongony
23
ka niangavy fatratra taminy hoe: Marary efa ho faty ny zanako-vavy kely; andeha re, mametraha ny tananao aminy, mba ho sitranaizy ka ho velona.
24
Dia nandeha niaraka taminy Izy; ary nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy ka nifanety taminy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany