Marka 8: 31-33
Toriteny na fanazavàna - "Ne comprenez-vous pas encore?" 
Toriteny na fanazavàna - "Les principes de la Croix" 
Toriteny na fanazavàna - "Suivre Jésus" 

Andininy
Protestanta Malagasy
31
Dia nampianatra azy Izy fa ny Zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka holavin'ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna, dia hovonoiny, ary rehefa afaka hateloana, dia hitsangana indray Izy.
32
Ary naharihariny tsara no filaza izany teny izany. Ary Petera nanohina Azy hitanila kely, dia niteny mafy Azy.
33
Fa Izy nihodina, dia nijery ny mpianany ka niteny mafy an'i Petera hoe: Mankanesa ato ivohoko, ry Satana, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra hianao, fa izay an'ny olona.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany