Lioka 1: 46-51

Andininy
Protestanta Malagasy
46
Ary hoy Maria: Ny foko mankalaza ny Tompo,
47
Ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra, Mpamonjy ahy;
48
Fa efa nijery ny fahambanian-toetry ny ankizivaviny Izy. Fa indro, hatramin'ny ankehitriny dia hataon'ny taranaka rehetra ho sambatra aho.
49
Fa ny Mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko; Ary masina ny anarany.
50
Ary ny famindrampony dia amin'izay matahotra Azy hatramin'ny taranaka fara mandimby.
51
Nanao asa lehibe tamin'ny sandriny Izy; Nampihahaka ny mpiavonavona tamin'ny fiheveran'ny fony Izy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany