Lioka 1: 76-79

Andininy
Protestanta Malagasy
76
Ary hianao, ry zaza, dia hatao hoe mpaminanin'ny Avo indrindra; Fa hialoha eo anatrehan'ny Tompo hianao hamboatra ny làlany,
77
Hanome ny olony ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny helony,
78
Noho ny halehiben'ny famindrampon'Andriamanintsika, izay hiposahan'ny mazava avy any amin'ny avo ho antsika.
79
Hamirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloky ny fahafatesana, hanitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany