Andininy
Protestanta Malagasy
41
Ary Izy nihataka taminy tokony ho indray mitora-bato, dia nandohalika ka nivavaka hoe:
42
Raiko รด, raha sitrakao, dia esory amiko ity kapoaka ity; nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao.
43
Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy.
44
Ary fadiranovana Izy, ka dia nivavaka mafimafy kokoa; ary ny dininy dia tahaka ny ra nipotrapotraka tamin'ny tany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany