Andininy
Protestanta Malagasy
51
Ary rehefa ho tonga ny fotoana hampiakarana an'i Jesosy, dia niatrika hankany Jerosalema Izy.
52
Ary nandefa iraka hialoha Azy Izy, dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay an'ny Samaritana hamboatra ho Azy.
53
Fa tsy nandray Azy ny olona satria nandroso toa ho any Jerosalema Izy.
54
Ary raha hitan'i Jakoba sy Jaona mpianany izany, dia hoy izy: Tompoko, tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevona azy?
55
Fa Izy nitodika, dia niteny mafy azy.
56
Dia nankany amin'ny vohitra hafa Izy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany