Andininy
Protestanta Malagasy
14
Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako hanareo, dia hataoko izany.
15
Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko.
16
Ary Izaho hangataka amin'ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay,
17
dia ny Fanahin'ny fahamarinana, Izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa hianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany