Andininy
Protestanta Malagasy
18
Raha azo atao, dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra.
19
Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo làlana ny fahatezerana; fa voasoratra hoe: Ahy ny famaliana; Izaho no hamaly, hoy Jehovah (Deo. 32. 35).
20
Fa raha noana ny fahavalonao, omeo hanina izy; raha mangetaheta izy, omeo hosotroiny; fa raha manao izany hianao, dia hanambatra vainafo ho eo an-dohany (Oha. 25. 21, 22).
21
Aza mety ho resin'ny ratsy hianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany