Andininy
Protestanta Malagasy
1
Inona ary no holazaintsika ho efa azon'i Abrahama, razantsika araka ny nofo?
2
Fa raha asa no nanamarinana an'i Abrahama, dia misy reharehany ihany, nefa tsy amin'Andriamanitra.
3
Fa ahoana hoy ny Soratra Masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra, ka dia nisaina ho fahamarinany izany (Gen. 15. 6).
4
Ary ho an'izay miasa, dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama, fa ho trosa.
5
Fa ho an'izay tsy miasa kosa, fa mino Izay manamarina ny ratsy fanahy, dia ny finoany no isaina ho fahamarinana.
6
Dia araka izany koa no ilazan'i Davida fa sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa hoe!
7
"Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany