IKorintiana 1: 4-9

Andininy
Protestanta Malagasy
4
Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'i Kristy Jesosy,
5
dia ny nampananana harena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra,
6
araka ny niorenan'ny filazana an'i Kristy teo aminareo,
7
ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra hianareo, miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika,
8
Izay hampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanan-tsiny hianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompontsika.
9
Mahatoky Andriamanitra, Izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin'ny Zanany, dia Jesosy Kristy Tompontsika.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany