Filipiana 4: 11-13

Andininy
Protestanta Malagasy
11
Tsy filan-javatra anefa no anaovako izany; fa izaho efa nianatra tsy hierina na manao ahoana na manao ahoana.
12
Mahalala hietry aho, ary mahalala hitombo; na aiza na aiza, ary na amin'inona na amin'inona, dia efa nampianarina ny ho voky sy ho noana aho ary hanam-be sy halahelo.
13
Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'Ilay mampahery ahy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany